Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad choice do češtiny

choice = volba; výběr; zvolená osoba; zvolená věc; tip; vybraný; elita; pečlivost; uvážlivost; vynikající; dokonalý; prvotřídní; dbalý; reprezentační; výkvět; sortiment; kandidát; vybraná osoba; vybraná věc; výběrový; možnost; dotek; vybírání
at choice = na vybranou; podle libosti;
deliberate choice = úmyslná volba; záměrný výběr;
difficult choice = těžká volba; složitá volba;
for choice = nejraději; zvláště;
from choice = dobrovolně; z vlastní vůle; nevyhnutelná volba; logický výběr;

Příklady překladu slova "choice" z webu:

The choice is yours.  Můžete si vybrat.
But what choice was there?  Ale co měl na výběr?
This was a choice area to live.  Byla to luxusní čtvrť.
There was a clear choice to be made here:  Měli jsme na vybranou:
Right now you've got a choice to make.  Právě teď se musíš rozhodnout.
I don't suppose you had much choice in the matter.  Asi jste v té věci neměl moc na vybranou.
Soon he would have to make a choice between the two.  Brzy si bude muset mezi obojím vybrat.
When the marriage bed palled, he had a choice of mistresses.  Když ho znudilo manželské lože, měl výběr milenek.
If a file walks out, the firm has no choice but to go after it.  Když se nějaký spis ztratí, firma nemá na výběr a musí po něm jít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchoke   choose   chopper   chopping   chord   chorus   chose   chose in action