Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chirping; chirrup; chiselling; chit do češtiny


chirping = halasný, halasivý, osvěžující, rychlé kolísání vlnové délky, švitořící, cvrkající (o cvrčku), čimčarující, zpívání, zašveholení, cvrkání, zacvrlikání

chirrup = štěbetat (o slavíku), mlasknout (na koně), cvrkot, cvrlikání, hvízdot, klokotat (o slavíku), štěbetání, klokot, cvrkání (cvrčka), cvrkat, hvízdnout na (4. p.)

chiselling = dlabající, sekání, dlabací, vytesávání, dlátování, vycizelování


Next: chit-chat; chivalry; chive; chivvy    complication; complicity; compliment