Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chips do češtiny

chips = kamenná drť; hranolky; konfety; piliny; smažené hranolky; šupiny; drobné kamínky; smažené brambory; stružlina; hoblina; tvořit třísky; lupínky; štěpka; štěpky; pískat (dveře)
potato chips = bramborové čipsy; bramborové křupinky; bramborové hranolky; brambůrky; fish and chips = ryba s hranolky;

Příklady překladu slova "chips" z webu:

Fish and chips it is.  Budeš mít rybu a brambůrky.
But the memory chips had eroded.  Zato ty paměťové se rozložily.
We'll have fish and chips for dinner instead.  Dáme si holt rybu a brambůrky k večeři.
Then quickly he slid three chips out for the next hand, which he won.  Pak rychle vlo­žil tři žetony do další hry, a tu vyhrál.
The vertebrae were shattered into tiny chips and pieces.  Obratle byly roztříštěné na drobné úlomky.
A small white breath mint followed the chips into the pot.  K žetonům v banku přibyl malý bílý mentolový bonbón.
What did that have to do with memory chips in cars?  Co to má společného s paměťovými čipy v autech?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchisel   chloride   chlorine   choice   choke   choose   chopper   chopping