Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chimney do češtiny

chimney = komín; kouřovod; cylindr (lampy); krb (nář.); kouřový tah; lézt komínem; kanál; dolů postupující rudná žíla; perna; komínový; přívodní kanál; sopouch; ledovcový mlýn; část komína mezi komínovým tahem a místností
air chimney = větrací trubka; větrací průduch; větrací komín;

Příklady překladu slova "chimney" z webu:

Chimney still hot?  Cylindr je ještě horký?
From some chimney opposite a thin wreath of smoke was rising.  Z nějakého komínu naproti stoupal tenký pletenec kouře.
Sit on the chimney stack.  Sedávám na komíně.
Smoke rose from a chimney to promise breakfast.  Z komína stoupal kouř a sliboval snídani.
Observe the lamp -- the chimney is broken in two places;  Prohlédněte si pozorně lampu cylindr je rozlomený na dvou místech;
Vimes redoubled his grip on the chimney and pulled himself upright.  Elánius se pevněji opřel o komín a vstal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchina   chips   chisel   chloride   chlorine   choice   choke   choose