Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chill do češtiny

chill = mrazení; ochladit; mrazivost; třesavka; sychravina; nachlazení; zima; mrazit; zmrazit; chlad (přen.); zchladit; zchladnout; prochladnout; chvět se zimou; mrazivý; lezavý; studený; tíživý; deprimující; studit; chladit; zimnice; kokila; ochlazovat (4. p.)
external chill = vnější chladítko; kokilka;

Příklady překladu slova "chill" z webu:

A chill went through her.  Zamrazilo ji.
Take some chill off.  Trochu tepla neuškodí.
They'll catch a chill otherwise.  Musím je otřít, jinak se nachladí.
Although my blood ran chill on the instant.  Přesto mi v mžiku ztuhla v žilách krev.
Save the people of this chill planet from themselves.  Zachraň lidi na téhle studené planetě zachraň je před nimi samými.
She had never heard such a chill voice.  Jeho tělo mělo až příliš mnoho vody.
Conan glared at him unspeaking, feeling a chill along his spine.  Conan na něj mlčky zíral a cítil, jak mu po zádech běží mráz.
It was a fine dive and the sea chill reached into him exhilaratingly.  Byl to krásný skok a chlad vody ho příjemně šimral.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchimney   china   chips   chisel   chloride   chlorine   choice   choke