Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad childhood do češtiny

childhood = dětství; děti; dětský; nádor v dětství
from childhood = odmalička; odmala; od dětství;

Příklady překladu slova "childhood" z webu:

Mostly childhood things, you know.  Většinou věci z dětství, víte.
You remember your childhood and your parents, don't you?  Vzpomínáš na dětství a na rodiče, nebo ne?
His gentle voice brought back a flood of fond childhood memories.  Ten něžný hlas v ní vyvolával záplavu příjemných vzpomínek z dětství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchill   chimney   china   chips   chisel   chloride   chlorine   choice