Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chief do češtiny

chief = šéf; hlavní; náčelník (kmene); pohlavár; předák; přednosta (v úřadu); přední; vrchní; nejvyšší (hodností); vůdce; hlava; předseda; vedoucí; podstatná část; nejdůležitější; hlavně; především; prokurista; správce; představený; nadřízený; velitel; ředitel
declaration in chief = hlavní důvod žaloby;
editor in chief = šéfredaktor;

Příklady překladu slova "chief" z webu:

Chief cashier, sir.  Hlavní pokladník, pane.
No chief of staff?  Nikdo ze štábu?
The tower chief hung up.  Náčelník věže zavěsil.
It was his chief defect.  To byla jeho největší chyba.
I'd speak to the chief of staff.  Promluvil bych o tom s primářem.
He turned again to the chief gunner.  Znovu se obrátil k dělmistrovi.
Pretty good for a beatup old chief bosun's mate, isn't it?  Prima, na starého utahaného prvního poddůstojníka, ne?
You've done quite well, she told her chief accountant.  Nevedl sis špatně, řekla svému vrchnímu účetnímu.
He knew that he couldn't work through the chief of station for that.  Věděl, že s tímhle na náčelníka pobočky nemůže jít.
We've a date for a drink with the local chief exec at eight.  V osm máme schůzku s místním šéfem této banky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchild   childbed   childhood   chill   chimney   china   chips   chisel