Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chicken do češtiny

chicken = kuře; drůbež; kuřecí; detaily (zbytečné); slepice (kuch.); dítě; děťátko; zbabělec; maličkosti; zbabělý; malicherný; puntičkářský; ztratit nervy; couvnout; slepičí; kuřecí maso; mladá dívka; krokety z kuřat
spring chicken = nejsem dnešní; mladé kuře; be spring chicken = být dnešní;

Příklady překladu slova "chicken" z webu:

Chicken chow mein and egg foo yung.  Kuře čoumein a vejce fu-jung.
The chicken bone twitched ever so slightly.  Kuřecí kost se lehce zachvěla.
This was chicken feed.  Tohle byly jen drobné.
Mitch closed his chicken box.  Mitch zavřel krabici s kuřetem.
Do you want to chicken out?  Tak jsme tady, řekla.
She found the piece of chicken bone and sniffed it.  Našla kousek kosti z kuřete a přičichla k ní.
Bat jam gai meant, literally, white chicken meat.  Bat žam gaj doslovně znamenalo bílé kuřecí maso.
At ten, she was convinced he would chicken out.  V deset si byla jistá, že to vzdá.
When she cooked, it had been chicken this or chicken that.  Když už vařila, bylo to kuře, pokaždé na jiný způsob.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchief   child   childbed   childhood   chill   chimney   china   chips