Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cherry do češtiny

cherry = třešně (plod i strom); třešeň; třešňový; višňový; višně (plod i strom); třešňová barva; třešňově červený; věneček; tvarová fréza; kulová fréza; fréza; kolová fréza; panenský věneček; jako nový; třešňovka; višňovka; nezkušený; třenový; griotka
bird cherry = planá třešeň; ptáčnice;
black cherry = černá (třešně) srdcovka; střemcha pozdní;
Cornelian cherry = dřín obecný; dřín;
sour cherry = višně; višeň;

Příklady překladu slova "cherry" z webu:

The cherry trees were still in bloom.  Třešňové stromy ještě kvetly.
He looked down at the cherry pit.  Podíval se k zemi, na blátivou louži, do níž vhodil třešňovou pecku.
A breeze blew the scent of cherry blossom.  Vítr k nim zanesl vůni třešňových květů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchess   chest   chestnut   chick   chicken   chief   child   childbed