Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cheque do češtiny

cheque = šek; poukázka; složenka; šekový; šekový průkaz
blank cheque = nevyplněný šek; bianko šek; šek, kde není uveden majitel; šek;
bogus cheque = falešný šek; nekrytý šek;
crossed cheque = křižovaný šek; křížovaný šek;
dishonoured cheque = neproplacený šek; nekrytý šek;
open cheque = běžný šek;

Příklady překladu slova "cheque" z webu:

I left my chequebook home.  Nechal jsem si šekovou knížku doma.
Mainly, it will be in salary cheques for my assistants, deposits, etc.  Hlavně to budou platy mých pomocníků, vklady atd.
So we go as tourists with travellers cheques.  Takže pojede­me jako turisté s cestovními šeky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcherry   chess   chest   chestnut   chick   chicken   chief   child