Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cheer do češtiny

cheer = útěcha; potěšit; povzbuzovat; pozdravovat; provolávat slávu; vzmužit se; nálada; mysl (dobrá, veselá); radost; veselí; pokřik; utěšit; provolávání slávy; povzbuzení; těšit; vítat; pobízet; posílat; štvát; jídlo; pohoštění; na zdraví; ovace; veselost
good cheer = veselí; dobrá nálada; be of good cheer = buď dobré mysli;

Příklady překladu slova "cheer" z webu:

Cheer up, though.  Ale hlavu vzhůru.
Well, cheer up.  Hlavu vzhůru!
Come on, cheer up.  No tak, vzchop se.
They laugh and cheer and clap they hands!  Smáli se a povzbuzovali ho a plácali rukama!
Several wizards began to cheer up.  Bylo vidět, že většina mágů se poněkud rozveselila.
The memory didn't seem to cheer her up.  Zdálo se, že ji ta příjemná vzpomínka nijak nerozveselila.
Light fell on his face and a ragged cheer went up from the men.  Na tvář mu dopadlo světlo a muži vyčerpaně zajásali.
When the first beer was held high a ragged cheer broke out.  Když se otevřela první láhev piva, ozval se nesourodý pokřik.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcheese   chemical   chemist   chemistry   cheque   cherry   chess   chest