Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad checking do češtiny

checking = kontrolování (2. p.); kontrolní; kontrolující; kontrola; ověřování; praskání; zkoušení; revizní; tvorba prasklin; váznutí; tvoření trhlin; bránění; revize; kolace; prověřování; zádržka; ověření; zkouška; revidující; prohlédnutí; přepočítání; zkoumání
fault checking = kontrola chyb; kontrola poruch;
hair checking = iniciace vlasových trhlin; tvorba vlasových trhlin;

Příklady překladu slova "checking" z webu:

Checking anything?  Něco k proclení?
I'm checking them out.  Ověřuju si je.
Memphis is checking it.  Memphis to prověřuje.
I did some checking the other day.  Tuhle jsem se na pár věcí podíval.
She had not been checking out his hair or his clothes or his eyes.  Nedívá se, jaké má vlasy, jak je oblečený nebo jaké má oči.
Frontal plagiocephaly, the boy said, checking his book.  Frontální plagiocefalitidu, řekl mladík nahlížeje do knihy.
Erin was putting up stock, not checking out.  Erin doplňovala zboží, nebyla u pokladny.
You know about the new bombs we're checking out?  Víte o těch nových pumách, co zkoušíme?
They just brought these dispatches over, and we're checking them now.  Právě donesli tyhle depeše, teď je ověřujeme.
Once more he moved out on to the balcony, checking on the guards.  Znovu se vrátil na balkon a zkontroloval stráže.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcheek   cheer   cheese   chemical   chemist   chemistry   cheque   cherry