Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad checked do češtiny

checked = kontroloval; kostkovaný; zkontrolovaný; pepita (látka); čtverečkovaný; revidovaný; zastavený; kontrolovaný; popraskaný; pepitový; šachovnicový; károvaný; na polodrážku
must be checked = musí být posouzen;

Příklady překladu slova "checked" z webu:

Checked the digital readout on the microwave.  Zkontroloval digitální hodiny na mikrovlnce.
He checked it:  Zkontroloval jej:
Then he checked himself.  Ale pak se ovlá­dl.
I'll get you checked in.  Nechám vás zapsat.
One you had already checked out.  Ten, který sis vytipoval.
The guard behind the desk checked them.  Zřízenec za přepážkou je zkontroloval.
She waited half an hour, and checked it again.  Počkala půl hodiny a šla se podíval znovu.
He found three of the brain, and checked them.  Našel tři řezy mozku a prohlížel si je.
She had paid cash for her ticket and checked no baggage.  Za lístek zaplatila v hotovosti a neměla žádná zavazadla.
I guess you ought to have the security arrangements checked out.  Asi bys měl zkontrolovat, jak pracuje zabezpečovací služba.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchecker   checkering   checking   cheek   cheer   cheese   chemical   chemist