Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad check do češtiny

check = kontrola; ověřit; přezkoušet; zastavit; zabránit; zadržet (slzy); ovládnout; krotit; potlačit (hněv); prověřit; šachovat; překontrolovat; kontrolní známky; revidovat; zkontrolovat; zrevidovat; kolacionovat; zarazit; bránit; dát šach
automatic check = automatická kontrola; automatické kontrola;
background check = kádrová prověrka; prověrka osobních spisů;
bad check = nekrytý šek; špatný šek;
bank check = bankovní poukázka; bankovní šek; bianko šek; zkouška prázdné paměti;

Příklady překladu slova "check" z webu:

Check it out.  Zkontroluj to.
You check anything?  Budeš něco proclívat?
Did you check it?  Překontroloval jste to?
I'll write a check for it.  Napíšu vám šek.
I need to go check on him.  Jak se jmenuješ?
Callahan will be easy to check out.  Callahan bude jednoduchý.
Did he ever come back to check on it?  Přišel si to někdy zkontrolovat?
Then he tells me to keep a check on the gate.  A pak mi nařídí, abych hlídal bránu!
Why not take out a whole batch and check it?  Co takhle zkontrolovat celou dávku?
If you join our firm we hand you a check for five thousand.  Jakmile nastoupíte do naší firmy, dostanete šek na pět tisíc dolarů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcheck valve   checked   checker   checkering   checking   cheek   cheer   cheese