Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cheat; cheating; check-in; check-out do češtiny


cheat = ošidit (4. p.), podvodník, švindlovat, fixlovat, falešný hráč, podvod, krátit si (čas), podvést, napálit, švindl, šidit, být nevěrný

cheating = podvádějící, podvádění, podvodné jednání, šizení, fixlující, klamání, falešná hra, fixlování, opisování, švindlování

check-in = přihláška, ubytování, vážení (zavazadel), registrace, kontrola (vstupní), vstupní kontrola, kontrolovaný vstup, odbavit (cestující), odbavený, celní odbavení


Next: check-up; checkmate; checkout    commontion; commonwealth; commotion; communal