Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cheap do češtiny

cheap = levný; laciný; nízký; bídný; levně; lacino; zlevněný; mizerný; marod; nesvůj; lehká žena; za babku; za malé peníze; pokleslý; krejcarový; béčkový; laciné vydání
buy cheap = koupit lacino; levně koupit;
dirt cheap = za babku; skoro zadarmo; pod cenou;
hold cheap = nevážit si; cenit si málo; málo si cenit;

Příklady překladu slova "cheap" z webu:

Cheap motels.  V laciných motelech.
A cheap .  Je to levná osmatřicítka.
It popped, cheap hardware failing from the splintered frame.  Povolily, laciný šmejd vypadl z roztříštěného rámu.
I guess ammo's cheap down here.  Munice je tady asi levná.
He was sure a cheap drunk.  Moc toho nevydržel.
How rotten and vulgar and cheap it really is.  Je nízký, vulgární a laciný.
I hope they getya early, you cheap fuck!  Doneslo se k němu ječení taxíkáře:
The window was a single pane of cheap plastic.  Okno tvořil jediný panel laciného plastiku.
Osmar used a lot of men, but they worked cheap down there.  Osmar měl hodně lidí, ale tam dole pracovali lacino.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcheaply   check   check valve   checked   checker   checkering   checking   cheek