Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chattiness; chatty; chauffeur; cheapen do češtiny


chattiness = hovornost, řečnost, upovídanost, sdílnost, žvanivost

chatty = ukecaný, upovídaný, řečný, hovorný, žvanivý, mluvný, ukafraný

chauffeur = řidič, dovézt, dopravit, řídit, dělat šoféra, jezdit, šoférský, osobní řidič

cheapen = ponížit, pomluvit, opovržlivě mluvit, levnější (pl.), opovrživě mluvit, smlouvat


Next: cheat; cheating; check-in; check-out    committed; commonalty; commoner; commonness