Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chattering do češtiny

chattering = štěbetání; cvakání; chvění; kmitání; štěbetající; breptající; bublající; drkotající; chvějící; drnčení; žvatlání; repetění; rachocení; třesení; drmolivý; repetivý; vibrace; řečný
valve chattering = rachot ventilů; skřípání ventilů;

Příklady překladu slova "chattering" z webu:

The chattering stopped.  Hluk ustal.
His teeth were chattering in horror.  Zuby mu drkotaly hrůzou.
They stood all around their legs, chattering excitedly.  Stáli všude ko­lem jejich nohou a vzrušeně čiřikali.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcheap   cheaply   check   check valve   checked   checker   checkering   checking