Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chatter do češtiny

chatter = štěbetat; štěbetání; švitořit; bublat; zurčet; šumět; klábosit; tlachat; jektat (zuby); bublání; šumění; tlachání; drnčení; drkotání; breptat; žvanit; drnčet (o stroji); mlít (pusou); švitoření; breptání; žvást; tlach; klábosení; vřeštění; vřeštět
idle chatter = prázdné řeči; plané tlachání;

Příklady překladu slova "chatter" z webu:

The chatter of his teeth was the only response.  Drkotání zubů bylo jeho jedinou odpovědí.
Lots of chatter and laughter, drinks and good food.  Spousta hovoru, smíchu, pití a dobrého jídla.
There was silence in the chatter for a moment, welcome silence.  V bzučení na chvíli nastalo ticho, vítané ticho.
The public address became clear, a constant chatter of instructions.  Veřejný adresář se vyčistil a ozval se stálý proud instrukcí.
Inside, he drank coffee and listened to the chatter of the truckers.  Vypil si kávu v motorestu a poslouchal hovory řidičů.
She could certainly use a little of that bright chatter now.  Něco takového by se jí teď hodilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchattering   cheap   cheaply   check   check valve   checked   checker   checkering