Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chase do češtiny

chase = honit; pronásledování; stíhat (nepřítele ap.); pronásledovat (nepřítele ap.); hon; lov; lovit; štvanice; štvát; vyhnat; rýt (do kovu); tepat (do kovu); stíhání; honba; revír (honební); honební právo; štvaná zvěř; ústí hlavně; žlábek; kanálek; drážka
give chase = začít pronásledovat; pustit se za;
wild-goose chase = lov na divoké husy; marná snaha; wild goose chase = ztřeštěné počínání;

Příklady překladu slova "chase" z webu:

They'll chase you until they find you.  Půjdou po vás, až vás dostanou.
They won't chase you, much.  Nebudou nás pronásledovat, aspoň ne moc.
Does your boss chase you?  Tebe tvůj šéf uhání?
There was a roar and the chase was on.  Ozval se řev a nastala honička.
We can legally drink, smoke, curse and chase girls.  Můžeme zcela legálně pít, kouřit, mluvit sprostě a běhat za ženskýma.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchaser   chassis   chattels   chatter   chattering   cheap   cheaply   check