Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chartered; chary; chasing; chasm do češtiny


chartered = kvalifikovaný, privilegovaný, zkoušený, autorizovaný, diplomovaný, výsadní, mající úřední oprávnění, pronajatý pro zvláštní účely, úřední znalec, objednaný

chary = vybíravý, šetřící, bedlivý, starostlivý, neochotný, váhavý, skoupý

chasing = tepání, cizelování, cizelérská technika, tepat, rytecká práce, rytecká technika, řezání závitů, rytí, shánění, čekání, hledání, ciselování


Next: chaste; chasten; chastise; chastity    commingle; comminute; comminution; commisary