Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chart do češtiny

chart = graf; diagram; tabulka (přehledná); schéma; žebříček; grafový; námořní mapa; mapa (zast.); lodní mapa; schema programu; zmapovat; zamapovat; zanést do mapy; mapovat; naplánovat; navrhnout; pořadí; karta; seznam; navigační mapa; registrační pás; nomogram
aeronautical chart = letecká mapa; navigační mapa; letecká navigační mapa;
alignment chart = spojnicový nomogram; nomogram; spojnicový diagram;
approach chart = mapa sestupu; letecká navigační mapa;
bar chart = sloupcový diagram; proužkový graf;

Příklady překladu slova "chart" z webu:

Jameson handed the chart over.  Mohu se na to podívat?
Mancuso looked at the chart table.  Mancuso pohlédl na mapu.
He went back to the chart table.  Vrátil se ke stolu s mapou.
Okay, come on over to the chart table.  No tak dobrá, pojďte sem, semhle k mapě.
He set his cassette recorder on the chart table.  Postavil na mapu magnetofon.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcharter   chase   chaser   chassis   chattels   chatter   chattering   cheap