Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad charitable; charitablenees; charity; Charley do češtiny


charitable = charitativní, šlechetný, naplněný křesťanskou láskou, blahovolný, vlídný, konající dobro, pomáhající, shovívavý, lidumilný, laskavý, milosrdný, bezplatný

charitablenees = lidumilnost, dobročinnost, shovívavost, blahovolnost, laskavost

charity = dobročinnost, charitativní, skutek lásky, láska (k bližnímu), dobročinný ústav, skutek, dobrota, milodar, shovívavost, blahovůle, štědrost, almužna


Next: Charlie; charm; charming; charring    commendation; commensurable; commensurate