Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad charges do češtiny

charges = útrata; poplatek; výdaje; účtuje; vydání; platby k tíže účtu výdajů na zaměstnance
accessory charges = vedlejší poplatky; vedlejší náklady;
additional charges = dodatečné náklady; dodatečné poplatky; vedlejší poplatky; mimořádné náklady;
bank charges = bankovní výdaje; bankovní poplatek; bankovní provize; bankovní poplatky; vlečné;

Příklady překladu slova "charges" z webu:

The charges were later dismissed.  Obvinění bylo později staženo.
Allow your charges to relax.  Ať si vaši svěřenci trochu odpočinou.
You should lay charges against him.  Měl bys proti němu vznést obvinění.
Then you've got no charges against him.  Pak jste na něj nic neměli.
He was suspended and criminal charges were brought against him.  Byl suspendován a bylo proti němu zavedeno trestní řízení.
I shall probably even dismiss the charges against you.  Mrakoplaš se rozhodl nežádat o vrácení svých zbývajících pěti rhinu.
Why else would you be here fixing charges and such.  Proč bys tu jinak vymýšlel, z čeho mě obvinit.
The penalty for being found guilty of these charges is death.  Trestem za spáchání těchto zločinů je smrt.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcharging   charmer   chart   charter   chase   chaser   chassis   chattels