Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad charged do češtiny

charged = účtoval (si); účtován; nabitý; obviněný; obvinil; s nábojem; pověřen; nabitá baterie

Příklady překladu slova "charged" z webu:

Charged with helping a murderer escape jail?  Odsouzenej za napomáhání vrahovi k útěku z vězení?
Sandy charged ahead:  Sandy zaútočil:
I also charged her for dinner.  Vyúčtoval jsem jí i večeři.
A third animal charged the back of the car directly.  Třetí zvíře zaútočilo přímo na zadek auta.
Your hand weapon was charged with sterile needles.  Tvou zbraň jsme nabili sterilními jehlami.
Wisid and the old man charged 15 baht per pipe.  Wisid se starcem si účtovali 15 bahtů za jednu dýmku.
But my client has not been charged with manslaughter.  Ale můj mandant nebyl obžalován ze zabití.
Hank threw the bag at him and charged in.  Hank ho praštil svou taškou a vrhl se na něj.
Apparently, he was the attorney for the man charged with the murder.  Zřejmě byl obhájcem muže obviněného z této vraždy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcharged with   charger   charges   charging   charmer   chart   charter   chase