Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad charged with do češtiny

charged with = obvinil z; obviněný z (2. p.); pověřen (7. p.); nabitý (7. p.); obviněn (7. p.); radiografie nabitými částicemi
be charged with = být obviněný z; mít na starosti (4. p.);

Příklady překladu slova "charged with" z webu:

Charged with helping a murderer escape jail?  Odsouzenej za napomáhání vrahovi k útěku z vězení?
Your hand weapon was charged with sterile needles.  Tvou zbraň jsme nabili sterilními jehlami.
But my client has not been charged with manslaughter.  Ale můj mandant nebyl obžalován ze zabití.
Only that the mystif isn't here simply charged with spying, ma'am.  Jen chci podotknout, že mystif tu není souzen jen za slídění, paní.
Apparently, he was the attorney for the man charged with the murder.  Zřejmě byl obhájcem muže obviněného z této vraždy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcharger   charges   charging   charmer   chart   charter   chase   chaser