Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad charge do češtiny

charge = účtovat; obžalovat (4. p.); poplatek; obvinění; náboj; nabít (baterii); nálož; břemeno; závazek; povinnost; cena; výlohy; taxa; služba; péče; naplnit; pověřit; přikázat; poučit; vsázka; zaútočit na; zatížení; úkol; pověření; dohled; dozor; svěřenec;
account charge = úvěr splatný koncem; úvěr na zboží;
additional charge = příplatek; přirážka; dodatečná přirážka; doplatek; dodatečný poplatek; dobíjení;
commutation charge = komutační náboj; zotavovací náboj;
cover charge = kuvert (poplatek);

Příklady překladu slova "charge" z webu:

Charge him with loitering and planning an ambush?  Obviní ho, že tady okouní a plánuje zákeřné přepadení?
The charge is sabotage.  Za sabotáž.
Who's in charge here?  Kdo tady velí?
I'll lead the charge yet!  Povedu útok!
How much did you charge him?  Kolik jste mu účtoval?
I called the officer in charge to me.  Zavolal jsem důstojníka, který mi před mým odchodem velel.
You would not have led a charge into it.  Ty bys útok soutěskou nevedl.
I should think some one had taken charge of it.  Myslela bych si, že ho někdo uschoval.
This is an execution, and you're not in charge of it.  Toto je poprava, a vy jí nevelíte.
The human's quiet request reminded him he had another charge on him;  Mohu se napít?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcharge for   charged   charged with   charger   charges   charging   charmer   chart