Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad characterization; characterize; chare do češtiny


characterization = charakteristika, popis, vylíčení, povahokresba, povahopis

characterize = líčit charaktery, kreslit povahy, opisovat charaktery, vylíčit, vyznačit, vyprofilovat, líčit

chare = práce (příležitostná), pomoc v domácnosti, posluha, podělkovat, nádeničit, posluhovat, uklízet, poklízet, příležitostná práce, provádět příležitostné práce, úklid


Next: chargeable; chariot; charisma    coming-out; commandeer; commanding; commando