Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad characteristic do češtiny

characteristic = vlastnost; charakteristický; příznačný; typický; znak; charakteristický rys; charakteristický znak; exponent; příznačný rys; příznačný znak; rys; svérázný; rázovitý; charakteristické vlastnosti; charakteristika (logaritmu i aut.); specifický; význačný
amplitude/frequency characteristic = amplitudová charakteristika; amplitudově kmitočtová charakteristika;
compounding characteristic = kompaundní charakteristika; kompaundační charakteristika;
control characteristic = regulační charakteristika;

Příklady překladu slova "characteristic" z webu:

Clark's one redeeming characteristic was his doglike loyalty.  Clarkova jediná kladná vlastnost byla jeho psí věrnost.
The erosion had the characteristic signature of gamma assemblers.  Eroze nesla charakteristické znaky činnosti gama asemblerů.
For example, infants of all species have a characteristic appearance.  Například mláďata všech druhů mají charakteristický vzhled.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcharacteristics   charcoal   charge   charge for   charged   charged with   charger   charges