Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chant do češtiny

chant = chvalozpěv (zpěv kostelní); zpěv (kostelní); nápěv; skandované volání; zazpívat; pět (bás.); monotónně recitovat; vyvolávat; skandovat; píseň (kostelní); prozpěvování (monotónní); opěvovat (bás.); prozpěvovat (monotónně); žalm; chorál; velebit; zpívat
Gregorian chant = gregoriánský zpěv; gregoriánský chorál;

Příklady překladu slova "chant" z webu:

Chant said.  Chci do Škálové ulice.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcharacter   character recognition   character set   characteristic   characteristics   charcoal   charge   charge for