Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad channels do češtiny

channels = kanály; ocel tvaru U; ocel U; distribuční kanály
trade channels = cesty obchodu; odbytové cesty; obchodní cesty; through official channels = úřední cestou; through the authorized channels = úředním postupem;
through the official channels = instančním postupem;

Příklady překladu slova "channels" z webu:

All channels are to be strictly monitored by some one of us.  Všechny kanály musí být neustále důkladně monitorovány jedním z nás.
I guess this'll all filter down through channels today.  Hádám, že tohle všechno se ještě dnes přefiltruje příslušnými kanály.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchant   character   character recognition   character set   characteristic   characteristics   charcoal   charge