Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad channel do češtiny

channel = kanál (v písčinách v ústí řeky); průliv; kanálek (anat.); střed řečiště; stružka; korýtko; cesta (přen.); cesty (přen.); postup (přen.); brázdit; rýhovat; razit si; vyhloubit si; vést (přen.); usměrňovat (přen.); průplav; koryto; plavební dráha; žlab
air channel = odvzdušňovací kanálek; vzduchový kanálek; průduch; vzduchovod; vzduchový kanál; větrací kanál; odvzdušňovací kanál;
buried channel = ponořený kanál; úložný kanál;
cable channel = kabelový kanál; kabelové koryto; služební postup; drén;

Příklady překladu slova "channel" z webu:

A channel for magic.  Supermág je vlastně pramen, kterým přitéká magie.
The radio channel was encrypted.  Rádiový kanál byl zakódovaný.
red and white channel lights formed a neat line to the east.  Modrá a bílá průplavová světla tvořila zřetelnou linii na východě.
There should have been a channel of communications for that.  Pro takové případy by tady měl být komunikační kanál.
We don't have a secure voice channel we can use.  Nemáme žádné zakryté hlasové spojení, které bychom mohli použít.
He's got the power, but it knows how to channel it.  On má sílu, ale ona ví, jak ji usměrnit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchannels   chant   character   character recognition   character set   characteristic   characteristics   charcoal