Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad changing do češtiny

changing = změna (2. p.); výměna (2. p.); měnící se; proměnný; měnivý; přestupní; střídání; vyměňování; přeměňování; řadit převodový stupeň; měnění; převinutí; vystřídání; proměňující; střídající; střídavý; proměnlivý; přepínání; přesedání; přestupování; přeměna
active changing = aktivní záměna; aktivní změna;
be changing = měnit; měnit se; pneumatic gear changing = pneumatické řazení;
preselection gear changing = řazení s předvoličem;
remote-control gear changing = odloučené řazení;

Příklady překladu slova "changing" z webu:

Changing five hundred, the dealer said, barely looking up.  Pět set na výměnu, řekl krupiér a stěží zvedl hlavu.
I'm changing my vote.  Teď už hlasuju jinak.
He is changing his story.  Mění svou výpověď.
They haven't bothered changing the law.  Ten zákon nikdo nezměnil.
But why were they changing locations?  Ale proč by měli měnit směr?
I only see one thing changing that.  Vidím jen jediné, čím se to dá změnit.
Goddamn kid even fell off the changing table the other day.  Kdes přitom byla?
It now read 1024, the last number changing upward rapidly.  Nyní to bylo 1024, ale poslední číslice rychle stoupala.
The crops were coming in, and money was changing hands.  Do města sváželi úrodu a peníze šly z ruky do ruky.
Once it had given him pleasure to watch it changing and growing old.  Kdysi mu působilo rozkoš pozorovat ji, jak se mění a stárne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchannel   channels   chant   character   character recognition   character set   characteristic   characteristics