Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad changes do češtiny

changes = změny; mění se (4. p.); mění (4. p.); soupravy; změna (2. p.)
abandoning changes = nenucené změny; nevázané změny; volné změny;
minor changes = nepatrné změny; menší změny;
secular changes = dlouhodobé změny; sekulární změny;

Příklady překladu slova "changes" z webu:

Changes can occur very quickly.  Změny se mohou odehrávat bleskově.
He changes plans.  Mění plány.
The guard changes every two hours.  V době atentátu se stráž právě střídala.
A man's voice changes when he gets older.  Lidský hlas se věkem mění.
Linc told me the changes you want.  Link mi řekl o těch změnách, co chceš.
Heat and light bring about changes in colour.  V teple a světle mění barvy.
A meteor hits the earth, and changes the weather.  Země se srazila s me­teoritem a změnilo se klima.
When your luck changes, she thought, it changes all the way.  Když štěstí změní svého koně, myslela si, změní ho úplně.
There are going to be a lot of changes around here.  Teď tady kolem dojde k velkým změnám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchanging   channel   channels   chant   character   character recognition   character set   characteristic