Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad changed do češtiny

changed = změnil; změnil se; změněný; změněný titul

Příklady překladu slova "changed" z webu:

Changed his voice?  Změnil byste mu hlas?
It changed me.  Změnilo mě to.
It had changed again.  Zase se změnil.
It had not changed at all.  Vůbec se nezměnilo.
I am a little changed already.  Už teď jsem trošku jiný.
He had, in fact, hardly changed at all.  Vlastně se téměř nezměnil.
The man chuckled, then sipped the changed wine.  Muž se zasmál a napil se změněného vína.
The newcomers in the barber shop had changed things.  Příchod těch dvou všechno změnil.
The creases and folds in the chiton hadn't changed a bit.  Záhyby chitónu se nezměnily.
He could change accents as easily as most men changed shirts;  Dovedl měnit akcenty tak snadno, jako většina lidí mění košile;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchanger   changes   changing   channel   channels   chant   character   character recognition