Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad changeableness; changeover; changing-over do češtiny


changeableness = proměnlivost, vrtkavost, nestálost, měnivost, zaměnitelnost, vyměnitelnost, proměnitelnost, měnitelnost

changeover = přeměna, přechod, přesunutí, přehození, přepnutí, přepojení, předávka (sport.), výměna, přestavba, přestavení, rekonstruované průtahové ústrojí, prolínání

changing-over = přehazování, přepínání, přepnutí, přejití, přepojování, přestavování, přestavba


Next: channelling; chaos; chap; chapel    combustible; come; come-hither; comeback