Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chance do češtiny

chance = šance; náhoda; náhodný; příležitost; možnost; naděje; vyhlídka; náhodou (stát se); setkat se; narazit; riskovat; příležitostný; osud; šťastná náhoda; pravděpodobnost; odvážit se; nalézt; stát se; přihodit se; vhodná příležitost; štěstí; nahodilý; počet
by chance = náhodou; shodou okolností;
clear chance = očividná šance; zřejmá možnost;
dog's chance = malá naděje; skoro žádná šance;
fat chance = mizerná bídná naděje šance; nulová šance;
good chance = dobrá příležitost; dobrá možnost; mít naději;

Příklady překladu slova "chance" z webu:

Chance of light snow tonight.  Dnes v noci má slabě sněžit.
Small chance of that.  To ti nehrozí.
Not a chance in hell!  Zatracený nesmysl!
There's not much chance of that.  Je celkem nepatrné.
This is the only chance we have.  Ta nás všech se nyní tyká.
But he didn't want to chance it.  Chtěl mít to tělo.
What we have here is a chance to get even.  Tady máme možnost vyrovnat si účty.
Well, there hadn't been much of a chance on this.  Nu, stejně v tomto případě neměl moc šancí.
Gert had no intention of giving him a chance to try.  Gerta vůbec neměla v úmyslu mu k tomu dát příležitost.
My guess is that he was glad for the chance to be away from us.  Soudím, že byl rád, že nás bude mít z očí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchancellor   chancery   change   change gear   change lever   change wheel   change-over   changed