Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chambers do češtiny

chambers = kancelář soudce nebo advokátů; kancelář soudce; tajný rada
in chambers = neveřejně projednávat případ; za zavřenými dveřmi; trial at chambers = soudní líčení (neveřejné);

Příklady překladu slova "chambers" z webu:

Chambers ordered.  Ticho na lodi.
All the chambers are not lovely, light and high.  Všechny místnosti nejsou malebné, světlé a vysoké.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchampagne   championship   chance   chancellor   chancery   change   change gear   change lever