Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chamber do češtiny

chamber = komora (zbraně, orgánu, aut.); sněmovna; kancelář; pokoj; komnata (dříve); ložnice (kniž.); nočník; ohniště pece; sál; síň; umístit; opatřit komorou; vybrat; vyhloubit; zásobník; komorní; obchodní komora; komůrka; salon; zastupitelská korporace; vybírat
air chamber = okružní větrovod; větrník; vzduchová komůrka; vzduchová komora; vzduchová dutina; savka; vzdušník;
anechoic chamber = bezdozvuková komora; bezodrazová komora; bezodrazová místnost;
arcing chamber = spínací komora; zhášecí komora; vstup;

Příklady překladu slova "chamber" z webu:

Chamber music and teaparty food.  Komorní hudba a pohoštění.
The chamber was empty.  Místnost zela prázdnotou.
There's a chamber below this!  Pod námi je místnost!
She heard faint chamber music.  Cítila se velmi čistá a kůže jí voněla mátou.
It was a sleeping chamber with a narrow bed.  Byla to ložnice s úzkou postelí.
A cough sounded outside the chamber hangings.  Za pokojovými závěsy zaznělo upozorňující odkašlání.
I will lie in the inner chamber to the left, not far away.  Budu spát ve vnitřní komoře po levé straně, ne moc daleko.
He was looking into a great square chamber of massive black stone.  Spatřil obrovskou čtvercovou místnost z černého kamene.
There had been no screams from the upper chamber for some time.  Z horní komnaty se již delší dobu neozýval žádný křik.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchambers   champagne   championship   chance   chancellor   chancery   change   change gear