Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad challenge do češtiny

challenge = výzva; vyzvání (2. p.); vyzvat; vybídnutí; vznést námitku; protest; vybízet; odmítnout; dovolávat se; výzva k řešení; problém (složitý); úkol (těžký); vyloučení (porotce); apel; vyzývat; vyloučit; vyžadovat; vybízet k (3. p.); rozebrat kriticky; námitka
issue challenge = učinit výzvu; vydat výzvu; take up a challenge = přijmout výzvu (k soutěži);

Příklady překladu slova "challenge" z webu:

Challenge and hope of living.  Výzva a naděje živých.
I challenge you.  Ukažte mi své nejmocnější kouzlo.
I'd not challenge him.  Upřeně se na něj zadívala.
But why the challenge now?  Ale proč jste s tou provokací přišel dnes?
I am not apt to challenge her.  Nejsem vhodná k tomu, abych ji vyzvala.
If you will not accept his challenge then let me fight him.  Jestli tu výzvu nepřijmeš, nech bojovat mne.
Is there one among you cares to challenge me?  Je mezi vámi někdo, kdo by se mě odvážil vyzvat?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchamber   chambers   champagne   championship   chance   chancellor   chancery   change