Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chalky; challenging; chamberlain; chamfer do češtiny


chalky = křídový, práškovitý, drolivý, trupelnatý, křídově bílý, vápencovitý, křídou (nakreslený), nakřídovaný, vápencový, práškový, kantor, nakreslený křídou

challenging = podnětný, náročný, bohatý na problémy, odvážný, dovolávající se (koho)

chamberlain = pokladník, správce statku, komoří, správce panského sídla, komornický


Next: chamois; champ; champaign; champion    colouration; colouring; colt; columnal