Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chalk do češtiny

chalk = křída; nakřídovat; nakreslit křídou; hrudka; křídovat; napsat křídou; značka; lajna; popsat; drolit se; křídový; natřít; vápenec; označit (4. p.); křídová kresba
by a long chalk = mnohem;

Příklady překladu slova "chalk" z webu:

The chalk scraped loudly.  Křída hlasitě skřípala.
You took the chalk and started underlining and yelling in his face.  Vzal sis křídu a začal jsi podtrhávat a řvát mu do obličeje.
Gander threw down the chalk and scratched his chin irritably.  Gander odhodil křídu a nervózně se poškrabal na bradě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchallenge   chamber   chambers   champagne   championship   chance   chancellor   chancery