Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chairman do češtiny

chairman = předseda; vedení; předsednický; vedoucí; předsedkyně; prezident; nosič nosítek; ošetřovatel; mistr; přední dělník; předák; konferenciér; předsedající; přednosta; president; předseda
deputy chairman = zástupce předsedy; zastupující předseda; místopředseda; execute the duties of chairman = vykonávat funkci předsedy;
in his capacity as chairman = ze své funkce předsedy;

Příklady překladu slova "chairman" z webu:

The chairman rapped sharply with his gavel.  Předseda ostře zabušil kladívkem.
I was chairman of the meeting ...  Byl jsem předse­dou schůze...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchalk   challenge   chamber   chambers   champagne   championship   chance   chancellor