Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cervical; cess; cessation; cesser do češtiny


cervical = poševní, krční obratel, krční nerv, krční tepna, krčkový, cervikální, týkající se hrdla děložního

cess = kalová jáma, žumpa, kalová jímka, místní daň, pohledávka, poplatek, gula

cessation = zastavení (čeho), opadnutí, přerušení (čeho), klid, zánik, ukončení, přetržení řetězu, nečinnost, přestání

cesser = vypršení lhůty, zánik povinností, nedbalost, zanedbání, opomenutí, skončení lhůty


Next: cesspit; chaff; chaffer; chaffy    colloquy; collude; collusion; colonial