Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad certification; certified; certify do češtiny


certification = osvědčení, vydání potvrzení, ověření, potvrzení, certifikát, homologace, úřední ověření správnosti, certifikační, atest, kvalifikace, ověřování, vydání osvědčení

certified = přezkoušený, potvrzený, diplomovaný, pověřený, uznaný, ověřený, aprobovaný, úředně stanovený, úředně ověřený, úředně schválený, autorizovaný, oprávněný


Next: cervical; cess; cessation; cesser    colligate; collimate; collocate; collocation