Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad certificate do češtiny

certificate = certifikát; osvědčení; potvrzení; vysvědčení; průkaz; stvrzenka; potvrzenka; dát oprávnění; potvrdit; dát osvědčení; dát vysvědčení; dobrozdání; kvalifikovat; diplomovat; vydat osvědčení; absolutorium; úřední osvědčení; atest; certifikátový; doklad
allotment certificate = podílní list; podílový list;
authorship certificate = původcovské osvědčení; autorské osvědčení;
bearer certificate = cenný papír na doručitele; potvrzení znějící na doručitele;
birth certificate = rodný list; křestní list;

Příklady překladu slova "certificate" z webu:

I'll sign the death certificate tomorrow.  Zítra podepíšu úmrtní list.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcession   chafe   chain   chain case   chaining   chair   chairman   chalk