Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad certainty do češtiny

certainty = jistota; jistá věc; jistý vítěz; určitost; spolehlivost; vpravdě
absolute certainty = úplná jistota; naprostá jistota; for a certainty = s jistotou;

Příklady překladu slova "certainty" z webu:

The certainty was this—she couldn't hold the shelf any longer.  Měla jen jednu jistotu, moc dlouho již tu polici neudrží.
He could feel certainty draining away.  Cítil, jak jeho jistota mizí.
Kaufman found the man's certainty attractive.  Kaufman shledával jistotu toho muže půvabnou.
I could not evade my own certainty that the answer was right.  Měl jsem neodbytný pocit jistoty, že odpověď je správná.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcertificate   cession   chafe   chain   chain case   chaining   chair   chairman