Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad certainly; certifiable; certificated do češtiny


certainly = zajisté, určitě, jistěže, rozhodně, prosím, věru, to se ví!, no, samozřejmě, baže, dojista

certifiable = šílený, chorobný, duševně chorý, divý, podléhající ověření, dokazatelný

certificated = promovaný, zkoušený, mající potvrzení, mající osvědčení, kvalifikovaný, diplomovaný, oprávněný, osvědčený, certifikovaný


Next: certification; certified; certify    collectivity; collegiate; collide; collier