Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad certain do češtiny

certain = určitý; jistý; spolehlivý; zaručený; jist; nějaký; jakýsi; nezralý; některý; nepochybný; jistá událost
day certain = určený den; stanovený den;
for certain = pro jisté; jistě; dozajista; určitě; najisto;
make certain = cítit jistotu; ověřit si; pojistit; zjistit si; ubezpečit;
to certain = do určité; do určitého; I am certain = já jsem si jist, že;

Příklady překladu slova "certain" z webu:

Certain plants don't get eaten.  Jisté rostliny se nedají požívat.
I'm certain of it.  Já to vím.
To a certain degree.  Do jisté míry.
Up to a certain point.  Až na jeden bod.
He was not even certain of that.  Nebyl si tím jist.
But then, she was not certain of anything.  Už si nebyla ničím jistá.
But the trial judge has placed certain restrictions.  Ale soudce stanovil určitá omezení.
His stomach had started to make a certain amount of noise;  Samé bílé tváře, další a další bílé tváře.
Having more than one wife really does have certain advantages.  Mít víc žen má určitě jisté výhody.
Then the whore's giggle rang out, tinged with a certain hysteria.  Pak zazvonil smích té kurvy, podbarvený jakousi hysterií.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcertainty   certificate   cession   chafe   chain   chain case   chaining   chair