Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ceremony do češtiny

ceremony = obřad; ceremonie; ceremoniální; slavnost; obvyklý postup; procedura; etiketa; formality (společenské); společenské formality; okolek; slavnostní akt; obřadnost; voskový
opening ceremony = ukončení; slavnostní zahájení; zahajovací akt;
without ceremony = bez okolků; bez ceremonií; stand on ceremony = dělat s něčím cavyky;
stand up ceremony = trvat na formalitách;
stand upon ceremony = trvat na formalitách;

Příklady překladu slova "ceremony" z webu:

The ceremony ended with a low chant:  Ceremoniál skončil tichým popěvkem:
The funeral ceremony resumed.  Smuteční obřad pokračoval.
There's a small ceremony that goes along with this.  S tím je spojen menší obřad.
Ray had insisted that the ceremony be brief.  Ray trval na tom, aby cere­monie proběhla rychle.
All, however, that seemed to be afoot was a ceremony of some kind.  Vše, co se chystalo, však byl jen jakýsi obřad.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcertain   certainty   certificate   cession   chafe   chain   chain case   chaining